Welkom

Uitvoering musical van de JonGhesellen

Gaat helaas niet door i.v.m. te weinig jeugdleden. Vele jaren hebben ze plezier gehad op het toneel, helaas in 2020 niet.

************************************************************************

3 jubilarissen, Nel Persoons (60 jaar lid), Jacques van Rijswijk (40 jaar lid) en Wilna Schut (50 jaar lid).
Tijdens een verenigingsfeest zijn alle drie gehuldigd.

******************************************************************************************

De eerste repetitie is al weer achter de rug, we hebben er zin in, U ook???????

Carl Slotboom

Carl Slotboom is de schrijven van ons volgende stuk in 2020. Van Carl Slotboom hebben wij in het verleden al meer stukken gespeeld, denk maar aan “Groeten van de Veluwe” en “Wie van de drie” van de Familie Bruinsma.
In 2020 Spelen we voor u: Champagne, klompen en nana.
De uitvoeringsdata worden: zaterdag 15 februari en zondag 16 februari.
De regie is weer in handen van Leon Hoepelman

Schrijf de data vast in uw agenda en ik zou zeggen: tot volgend jaar, dan gaan wij volop voor u repeteren.

******************************************************************************************

Houd de website in de gaten: www.toneeloisterwijk.nl,
maar ook onze Facebookpagina:  https://www.facebook.com/DeGhesellenvandenspele/

******************************************************************************************

De Ghesellen zoeken spelers voor 2021.

Bij de Ghesellen van den Spele kunt u/jij nog altijd terecht om mee te spelen in 2021. Dat geld voor de jeugd (8-14) en volwassen (18-90). Ervaring is niet direct nodig, maar wel enthousiasme en natuurlijk wat tijd. De repetitie avonden zijn altijd op dinsdag. De uitvoeringen zijn over het algemeen in de periode februari – april. We zijn vooral op zoek naar jeugdige spelers (twintigers tot en met veertigers), waarbij aan mannen een erg tekort is.
Neem gerust een keer contact op als u meer wilt weten of een keer wilt komen kijken.
stuur een mail naar info@toneeloisterwijk.nl