reserveringen Jeugd “De TENT op z’n KOP!”

 

Hieronder kunt u uw gegevens invullen om te reserveren.

De meespelende kinderen krijgen via de regisseur één vrijkaart, deze hoeft u niet te vermelden.

Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op de rekening van
De Ghesellen: NL79 RABO 0138 9800 39   
onder vermelding van opgegeven naam en “De TENT oz’n KOP!”