1922 De held der eucharistie

Gespeeld op 13 en 14 november in de Kunstkring te Oisterwijk.

Geschreven door Dr. J.E.H. Menten

Het stuk werd gespeeld door toneelvereniging “Ontspanning na Arbeid”

Van dit stuk hebben we tot op heden geen verdere informatie.