1946 Bij Heernonkel

Amor in de Pastorie

Ter gelegenheid van het ZILVEREN PRIESTERFEEST van Pastoor J.M.M. van Kemenade.
Aangeboden door de Katholieke Kunstkring, ten toonele gebracht door De Ghesellen van den Spele met medewerking van het KLEIN ORKEST o.l.v. Dir. Jo van Keulen

Opbrengst ten bate van het Carrillon.

Gespeeld 30 mei in de Kunstkring te Oisterwijk.