2023 jubilarissen, Joke, Thea en Joop

In 2023 hebben we weer 3 jubilarissen, te weten: Joke van Venrooy 50 jaar, Thea van Keulen ook 50 jaar en Joop van Gulik 12.5 jaar lid van de Ghesellen

Joke van Venrooy 50 jaar lid
Thea van Keulen 50 jaar lid
Joop van Gulik 12.5 jaar lid