JonGhesellen

Helaas hebben we in 2020 en vermoedelijk in 2021 niet voldoende jeugdleden, waardoor we deze jaren geen musical van De JonGhesellen op het toneel van Tiliander kunnen brengen.

Mocht uw kind toch willen spelen, neem dan contact op via info@toneeloisterwijk.nl.

Misschien krijgen we toch nog genoeg leden, maar dat kunnen we u dan vertellen.