Nieuwsbrief Jeugd

Nieuwsbrief De Jong Ghesellen

Woensdag 25 oktober     nr. ’18-01

Wij zijn nu een paar weken bezig, dus is het tijd voor een up-date.
Het stuk dat is gekozen heet Spookie  en belooft heel erg leuk te worden.
Leuke scènes hebben we al geoefend en met de liedjes hebben we ook al een start gemaakt.
Omdat het bij de uitvoering erg belangrijk  is dat iedereen de teksten (ook van de liedjes)
goed van buiten kent,  willen wij er op wijzen dat thuis oefenen noodzakelijk is!!
Alle liedjes zijn op you tube  te vinden, met en zonder tekst.

De uitvoering is gepland op 26 en 27 mei.  Dit is wel wat later dan gebruikelijk,  maar kon niet anders bij de Tiliander.   Maar dan is er zeker genoeg tijd voor een spetterende  uitvoering.
De precieze  tijden hoort u later nog.

Voor  deze uitvoering  hebben we veel witte lakens en doeken nodig. Ze moeten kapot mogen. Dus als iemand nog iets heeft  liggen, graag meebrengen.

En als je een idee hebt voor de aankleding van jouw rol zien we dat ook graag.  Breng mee of maak er een fotootje van.

Ook wijzen we er jullie op dat wij een website hebben www.toneeloisterwijk.nl.  Onder het kopje leden kunnen jullie je aanmelden . Bij problemen even een mailtje naar penningmeester@toneeloisterwijk.nl

Rest ons nog jullie heel veel plezier te wensen bij de repetities en straks de uitvoering.

Met vriendelijke groeten   Huub en Ans

******************************************************************************************

Nieuwsbrief De Jong Ghesellen

Woensdag 9 februari     nr. ’17-01

Repetities tot uitvoeringen
Op dinsdag 28 februari is het carnaval en om die reden is er geen repetitie.
Daarna hebben we nog maar twee repetities t.w. dinsdag 7 en dinsdag 14 maart. Die hebben we heel hard nodig. Zoals de tekstkennis en de inzet/aandacht op dit moment is baart ons zorgen. We verwachten dan ook dat óók in de vakantieperiode er volle aandacht is om de teksten te leren zodat er met volledige medewerking van iedereen er een prachtig resultaat wordt neergezet.

Dagen van uitvoering
Zaterdag 18 maart wordt iedereen verwacht om 11.00 uur in de Tiliander. We beginnen met omkleden en grimeren. Uiterlijk 12.00 uur gaan we starten met de generale. Hopelijk zijn we hiermee klaar om 13.30 uur. Verstandig is om wat te eten mee te brengen wat we dan gaan nuttigen. Voor frisdrank wordt gezorgd.
De voorstelling begint om 14.30 uur.
Zondag 19 maart is de tweede voorstelling. Graag iedereen aanwezig om 12.30 uur voor omkleden en grimeren. Ook deze voorstelling begint om 14.30 uur.
Na afloop graag alle meegebrachte kleding en rekwisieten mee terug nemen.
Om het storend geloop van bezoekers tegen te gaan wordt het maken van foto’s gedaan door een lid van de volwassenen. Deze foto’s komen op onze site te staan.

Kaartverkoop
Bij de voorstellingen van onze jeugdgroep werken wij niet met voorverkoop en besproken plaatsen. Iedereen is vrij om te gaan zitten waar nog plaats is. De toegangskaarten á € 5,00 zijn voor aanvang te verkrijgen aan de kassa. Elk jeugdlid ontvangt een vrijkaart om deze weg te geven aan familie/bekende. Deze kaart aan de kassa inleveren.

Voorstellingen groep volwassenen.
Op zaterdag 1 en zondag 2 april speelt de groep volwassenen de klucht “Tis Wa!”. De voorstellingen zijn in theater Tiliander en beginnen om 20.00 uur. De regie is wederom in handen van Drawde Ligtvoet en de toegangsprijs bedraag € 9,00. Leuk om te weten is dat 8 leden van de jeugdgroep AcTeenz van vorig jaar hierin belangrijke rollen vertolken. Ook Ans en Jan zijn van de partij.
Onze jeugdleden hebben gratis toegang, en dat kan op twee manieren. Toegangsbewijzen voor de voorstellingen zijn te reserveren via onze website www.toneeloisterwijk.nl en voor de vrijkaart van het jeugdlid de naam op het reserveringsformulier invullen. Het is ook mogelijk om kaartjes te kopen bij Tabaksspeciaal- zaak Paymans aan de Dorpsstraat maar hier moet men dan wel de naam van het jeugdlid doorgeven.

Na de voorstellingen
De plannen voor volgend jaar moeten nog uitgewerkt worden. Zeker is dat Jan gaat stoppen met de organisatie van de jeugdgroep, maar ook hiervoor komt een oplossing. Voorlopig is er geen nabespreking gepland. In de loop van augustus krijg je de plannen voor volgend seizoen te horen. Mocht het zo zijn dat je al weet dat je gaat stoppen vernemen wij dat graag.

Laten wij ons nog eens extra inzetten en er mooie voorstellingen van maken.

Ans – Huub – Jan

**********************************************************************************

Nieuwsbrief De Jong Ghesellen

Woensdag 9 november 2016     nr. ’16-03
We hebben weer een leuke musical
We zijn al weer twee maanden aan het repeteren aan de nieuwe musical. Het heeft de titel: “Sneeuwwitje en de 7 gangsters”. Hoe is het Sneeuwwitje vergaan na haar huwelijk met de Prins. Nou, niet goed. Het leven begon haar al snel te vervelen en ze is gevlucht naar de echte wereld. Ze werkt nu als dienster in een café en is lang niet meer zo mooi en slank als eerst. De Prins mist haar toch wel en stuurt de 7 dwergen, vermomd als gangsters, er op uit om haar te zoeken.
Een heel leuk gegeven waar wij heel veel mee kunnen. Er zitten ook veel rollen in waardoor er meerdere kinderen een dubbelrol hebben.

Hoe gaan de repetities?
Nou, het zou een stuk beter kunnen. Op de eerste plaats de repetitieruimte. Wij hebben onlangs te horen gekregen dat wij niet meer op het podium kunnen repeteren daar er een grote groep die lezingen houdt op dinsdagavond in de zaal zit. Wij zijn verbannen naar de balletzaal. Hier mogen we niet met schoenen rondlopen en geen stoelen e.d. verschuiven. Ook de akoestiek is niet wat het moet zijn. Nu hebben we het gedaan gekregen dat wij om de veertien dagen toch gebruik kunnen maken van het podium, dat is toch iets maar het blijft behelpen.

Op de tweede plaats de inzet van de jeugd. We spelen half maart en dat is over 4 maanden. We verwachten dus goede inzet van de kinderen wat bij sommige nog te wensen overlaat en voor verbetering vatbaar is. Wat er verteld wordt gaat het ene oor in en het andere weer uit of ze zijn teveel met zichzelf bezig en verliezen de belangrijkheid om samen iets te brengen uit het oog. Er gaat te veel tijd verloren om het telkens te herhalen of iemand weer bij de les te brengen. Vervelend ook voor de kinderen die wel graag willen. Mogelijk dat u als ouder er op kunt wijzen hun inzet te tonen en er op toezien dat ze ook aandacht besteden aan de tekst door thuis eens in het boekje te lezen(leren).

Wat kan er gedaan worden?
Op dit moment nog niet zoveel. Er kan gedacht worden over de kleding en daar kunt u ook bij behulpzaam zijn. Uw kind weet welke rol zij/hij heeft en mogelijk dat u al wat passende kleding bij de rol heeft. Laat ze het een keer meebrengen dan wordt het voor ons ook gemakkelijker om over de nog ontbrekende kleding na te denken.

Wij vertrouwen er op dat alles goed gaat komen en dat wij met plezier de voorstellingen gaan geven.

******************************************************************************************

Woensdag 30 maart 2016       nr. ’16-02

Beste jeugdleden en ouders,

De spanning stijgt!
Het is bijna zover, 16 en 17 april komen in zicht. Toch is er nog het nodige te doen aan teksten, liedjes, decor en kleding. Vooral de laatste week wordt het druk. Even in volgorde wat er dan staat te gebeuren.

Maandag 11 april.
Generale repetitie van de groep AcTeenz. Graag de groep om uiterlijk 18.00 uur in de Tiliander. Kleding en rekwisieten meebrengen. Er wordt niet gegrimeerd maar we spelen wel in de gewenste kleding. Ook de techniek is aanwezig zodat we toch een goede generale kunnen houden. Gewenst is dat we om 20.00 uur klaar zijn daar Emmy en Jorn nog andere verplichtingen hebben.

Dinsdag 12 april.
Laatste repetitie om 18.30 uur van de groep JonGhesellen in de aula (bovenzaal) van de Tiliander. In overleg zal de groep AcTeenz om 18.30 uur nog een repetitie/bespreking houden in de Pleinzaal (boven de ingang).

Zaterdag 16 april.
Om 9.00 uur wordt er gestart met opbouw techniek en decor JonGhesellen. De jeugdgroep wordt om 10.30 uur verwacht voor grimeren. Uiterlijk 11.30 uur starten we met de generale van “De familie Schreeuwstra”.
Om 12.30 wordt de groep AcTeenz verwacht voor grimeren. Wel de nodige stilte in acht nemen i.v.m. de generale van de jongste groep. Vanaf 13.00 uur rust nemen en een zelf meegebrachte boterham nuttigen, voor frisdrank wordt gezorgd.
Om 14.00 uur de eerste opvoering van “De familie Schreeuwstra” door de groep JonGhesellen.
Na afloop is er een pauze waarin het decor wordt omgebouwd.
Om ca. 15.30 uur de eerste opvoering van “Camping Ib-itsia” door de groep AcTeenz.
Naar verwachting zijn we met beide voorstellingen klaar om 16.30 uur.
Geacht wordt dat de niet spelende groep alle stilte bewaard tijdens de opvoering van de andere groep, mogelijk zullen we plaatsen reserveren in de zaal. Ook is het gewenst dat alle spelers (en bezoekers) blijven tot na de laatste opvoering voor het bedanken.

Zondag 17 april.
Om 12.00 uur wordt de groep JonGhesellen verwacht voor het grimeren en om 13.00 uur de groep AcTeenz. De rest van de middag is gelijk aan de zaterdagmiddag.

Wat verder nog?
Elk jeugdlid ontvangt een vrijkaart om deze weg te geven aan familie/bekenden. De kaart in te leveren aan de kassa. De toegangskaartjes á € 5,00 zijn voor aanvang te verkrijgen aan de kassa. Wij werken niet met voorverkoop en besproken plaatsen, iedereen is vrij te gaan zitten waar nog mogelijk is.

Na afloop graag alle meegebrachte kleding en rekwisieten mee terug nemen. Er is nog geen datum vastgesteld om weer bij elkaar te komen, daar komen wij later op terug, zo ook op de plannen voor het volgend seizoen.

Foto’s maken wordt gedaan door een lid van de volwassenen, dit om het geloop van bezoekers tegen te gaan wat erg storend kan zijn.

Wij hopen en gaan voor een succesvolle periode.
Ans – Emmy – Huub – Jorn – Jan

******************************************************************************************

Nieuwsbrief De Jong Ghesellen
Woensdag 24 februari 2016

  1. ’16-01

Beste jeugdleden en ouders,

Voorstelling groep volwassenen

Op 11 en 12 maart a.s. speelt de groep volwassenen de klucht “Harry’s Nachtmerrie” geschreven door Hans van Wijngaarden. Aanvang voorstellingen om 20.00 uur. De regie is in handen van Drawde Ligtvoet. De toegangsprijs bedraagt € 9,00. De jeugdleden hebben gratis toegang. Toegangsbewijzen voor deze voorstelling zijn te reserveren via onze website www.toneeloisterwijk.nl , voor de vrijkaart op het reserveringsformulier de naam van het jeugdlid vermelden. Bij  kopen van kaartjes aan de kassa van theater Tiliander eveneens doorgeven voor welk jeugdlid de vrijkaart is bestemd. De kaartjes zijn ook te verkrijgen bij Tabaksspeciaalzaak Paymans aan de Dorpsstraat 31, echter hier kan men niet de vrijkaart reserveren.

Wilt u de verrichtingen van Ans, Emmy, Jorn en Jan eens zien dan mag je deze voorstelling beslist niet missen.

Nieuwe website

Onze website is vernieuwd. Zeker de moeite waard om deze eens te bezoeken.

Ga naar www.toneeloisterwijk.nl en je zult verrast staan van het resultaat. Er is ook informatie ingeruimd voor onze zusterverenigingen waarmee wij samenwerken via de Stichting Kunstkring. De Ledenpagina is beveiligd zodat alleen leden deze kunnen inzien. Jullie hebben dan wel een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. De procedure om deze toegang te verkrijgen is al eerder toegestuurd maar voor de zekerheid vermelden wij deze nogmaals.

Ga naar de website en klik op het menudeel LEDENPAGINA. Er volgt dan de vraag om in te loggen. Bij het eerste bezoek kan dit niet maar moet men eerst een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken. Druk daarom op JOIN US en het Registratieformulier verschijnt. Vul dit in en verzend het door op VERSTUREN te drukken. De aanvraag wordt door de administratie gecontroleerd en daarna worden de opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord aangemaakt. Zodra dit gebeurd is ontvang je een mail dat je kunt inloggen op het beveiligde deel. Na beëindiging van het lidmaatschap wordt het inloggen geblokkeerd.

Groep De JonGhesellen

De dagen van uitvoeringen komen in zicht. Nog twee maanden en dan is het zover. En dat is snel! Bij vele zit de tekst er al aardig in maar we zijn er nog lang niet dus hard aan werken allemaal. Vooral ook tijdens de repetities goed opletten en zorgen dat je op tijd klaar staat. Ook wat betreft kleding en decor worden al afspraken gemaakt. Indien nodig betrekken we daar ook de ouders nog in.

Groep AcTeenz

Er wordt heerlijk gewerkt aan de voorstelling. De inzet is prima alleen jammer dat we niet altijd compleet zijn zonder dat er een opgaaf van reden is. Over de repetitie van 1 maart volgt nog bericht maar vanaf dinsdag 8 maart graag volledig aanwezig en volle inzet om er iets moois van te maken.

De uitvoeringen zijn zoals al eerder medegedeeld op zaterdag 16 en zondag 17 april a.s. De aanvangstijd is om 14.00 uur. Als eerste zal de groep JonGhesellen optreden, dan een korte pauze en vervolgens is het optreden van de groep AcTeenz. We verwachten omstreeks 16.30 klaar te zijn.

Wanneer de generale plaats vindt moeten we nog even bekijken.

Ans – Emmy – Huub – Jorn – Jan

******************************************************************************************

Nieuwsbrief  De  Jong  Ghesellen
Donderdag 3 december 2015

 Beste jeugdleden en ouders,

 Zo nu en dan willen we iedereen op de hoogte houden van het wel en wee in onze vereniging. Het is inmiddels al december dus hoog nodig tijd om even bij te praten.
Om te beginnen laten we weten dat wij in de kerstvakantie niet repeteren, dus 15 december is de laatste repetitie van 2015. Wij gaan weer van start op dinsdag 5 januari 2016. Ook op dinsdag 15 december willen we enkele foto’s maken voor de flyer. Vraag is om zoveel als mogelijk is kleding aan te trekken of bij te hebben passend bij je rol. Emmy en Ans zullen jullie informeren wat voor kleding gewenst is. Zoals wellicht gemerkt is onze website tijdelijk uit de lucht. Er wordt aan gewerkt om snel weer iedereen te kunnen informeren over onze vereniging. Nog even geduld dus.

 In september zijn wij gestart met twee groepen. Door aanvulling van Emmy en Jorn in onze leiding hebben wij dit kunnen verwezenlijken. Huub en Emmy zijn er voor de jongste groep “De Jong Ghesellen”, Jorn en Ans voor de oudste groep “AcTeenz”. De repetitietijden zijn voor beide groepen van 18.30 tot 19.45 uur.

 Groep De Jong Ghesellen
Door Emmy is het voorstel gedaan om deze groep voortaan – De JonGhesellen – te noemen. We zullen dat met het bestuur gaan bespreken en jullie horen daar nog over.
Op 15 september zijn we gestart met de repetities voor de musical “De familie Schreeuwstra” naar het boek geschreven door Dolf Verroen, bewerkt door Hans Aalbersberg en Jan de Waard waarbij de laatste ook de liedteksten en muziek geschreven heeft. Het is een zeer leuke musical uitermate geschikt voor deze jonge groep. Er wordt met veel plezier gerepeteerd. De oma van Stef en Gwen is al druk doende om het schilderstuk voor deze musical te maken, waarvoor heel veel dank. Het kan zijn dat we nog meer beroep gaan doen op de kundigheid van de ouders.

 Groep AcTeenz
Het is al even geleden dat wij twee jeugdgroepen hadden en we konden het tot nu niet meer verwezenlijken. Nu Emmy en Jorn er bij zijn gekomen lukt dat wel en daar zijn wij heel blij mee. De leeftijdsverschillen werden te groot en de oudere wilden graag eens een toneelspel spelen. Dat is nu gelukt. Niet alleen de regie maar ook het idee van het stuk is afkomstig van Jorn. De groep is volop aan het repeteren met het door Jorn geschreven toneelspel “Camping Ibitsia” wat zich afspeelt zoals voor de hand ligt op het eiland Ibitsia en niet op Ibitza, een vergissing waar de jeugd die daar gaat camperen ook achter komt met alle gevolgen vandien. Een heerlijk stuk waar de groep lekker mee uit de voeten kan.
Even was er een probleem doordat Jasha haar rol terug gaf maar gelukkig vult Steffie die leegte weer op en kan de groep er weer volop tegen aan wat ze dan ook met veel plezier doen.

 De uitvoeringen van beide stukken zijn op zaterdag 16 en zondag 17 april 2016. De aanvangstijden moeten we nog vaststellen en daar hoort u tijdig over.

Wij wensen u allen
Prettige Kerstdagen en Gelukkig 2016

Ans – Emmy – Huub – Jorn – Jan

*****************************************************************************************

Nieuwsbrief  De  Jong  Ghesellen
woensdag 11 februari 2015

 Beste jeugdleden en ouders,

 Het is begin februari, we zijn ruim over de helft van het aantal repetities. Wat gaat de tijd toch snel. Het is ook bijna karnaval en zoals iedereen wel weet is er op dinsdag met karnaval geen repetitie.

 Vorige week heeft Huub duidelijk laten blijken dat de repetities niet verlopen zoals het hoort. Op zijn verzoek om door te mailen wat voor kleding men zelf heeft komt nauwelijks reactie. Laat het alsnog weten en breng op 24 februari mee wat je hebt. Vanaf nu moeten de teksten goed gekend zijn zodat wij onze aandacht volop aan het spel en de liedjes kunnen geven. Bij de liedjes komen we op het punt waar het de afgelopen week mis ging. Huub doet zijn uiterste best om er iets moois van te maken en dan moet er geen vervelend commentaar worden gegeven. Als Huub terug moet komen op een eerdere beslissing is dat zijn goed recht. Op een schip is maar één kapitein en bij ons is dat Huub. Hij beslist hoe het stuk gebracht gaat worden en jullie taak is het om het te vertalen in jullie spel en dat met veel plezier te doen, daarom zijn wij bij het toneel.

 Tot onze spijt heeft Arjan om persoonlijke reden zijn medewerking aan de musical beëindigt. Wij respecteren dat besluit, wat niet wegneemt dat wij het heel jammer vinden. Wij danken hem voor zijn onvolprezen inzet en wensen hem alle goeds toe.
Ook Anouk Snoeren is er mee gestopt. Op de dagen van uitvoeringen heeft zij met school een uitwisselingsprogramma en kan daardoor niet meespelen. Ook dit is jammer, zowel voor haar als voor ons.

 Het afmelden voor een repetitie blijft een probleem. Meld het tijdig af bij Huub op school of bij Jan. Afmelden bij Jan kan door te mailen naar laaduja@home.nl of op de avond van de repetitie te bellen voor 18.00 uur naar nummer 013-528 32 08 of na 18.15 uur naar nummer 06-1 35 35 807.

 Op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart spelen de volwassenen de klucht  “Wie van de drie”, een klucht met de familie Bruinsma in de hoofdrollen. Zij die 2 jaar geleden zijn geweest kennen deze familie nog wel van de camping waar zij toen verbleven. Dolle boel was dat en dat is het nu ook weer.
In deze klucht spelen o.a. mee Ans, Huub en Jan. Leuk om hen ook eens bezig te zien.
De voorstellingen beginnen op beide avonden om 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt €8,- pp.
Nu is het zo dat leden van De Ghesellen van den Spele gratis toegang hebben en daar horen de jeugdleden ook onder. Geef aan de kassa even door dat je jeugdlid bent en het komt in orde.

 Wil men zeker zijn van kaartjes dan is er de mogelijkheid deze nu al te bestellen via onze website.
Handel als volgt:
Ga naar  www.toneeloisterwijk.nl  – vervolgens naar de balk bovenin en kies voor  “Alleen voor leden“.
Klik op  “Ledenafdeling”  – vul gebruikersnaam  oisterwijk  en wachtwoord  1908  in, vervolgens inloggen.
Klik nu op  “kaarten bestellen”  en je krijgt de een vragenlijst te zien.
Vul de vragenlijst in en bij  “aantal gratis kaarten”  vult je  “1”  in. (je krijgt maar 1 vrijkaart)
Vermeld bij  “eventuele opmerkingen” je naam (jeugdlid) en klik daarna op reserveren.
Via e-mail krijg je na betalen een code waarmee je op de avond van de uitvoering aan de kassa de kaartjes kunt verkrijgen.

 Ans – Huub – Arjan – Jan

*****************************************************************************************

Nieuwsbrief  De  Jong  Ghesellen
woensdag 19 november 2014

Beste jeugdleden en ouders,

We zijn nu een aantal weken aan het repeteren en de rolverdeling is gemaakt. Dat is een van de moeilijkste taken die wij hebben. Iedereen in de groep wil graag toneelspelen, en om niet altijd dezelfde spelers in de grote rollen te plaatsen moeten wij keuzes maken en dat is niet leuk om te doen. Ook voor jullie kan dat wel eens een teleurstelling zijn. Nu praten wij niet over hoofdrollen of kleine rollen maar over rollen met veel en weinig tekst, maar elke rol is belangrijk om te spelen dus maak daar iets moois van. Belangrijk is om het met veel plezier te doen en er gezamenlijk iets moois van te maken.

De kinderen hebben allemaal een (geel) tekstboekje ontvangen. Hierin staan fouten en om de teksten wat meer te verdelen hebben wij hierin aanpassingen verricht. Ook de liedjes zijn niet wat wij er van verwacht hadden en gaan wij nog eens onder de loep nemen. Uw kind krijgt nu regelmatig aangepaste tekstbladen en wij zien graag dat ze de nieuwe tekstbladen verzamelen in een mapje. Hopelijk is het voor u geen bezwaar hiervoor iets te bedenken.

De musical welke wij in april 2015 gaan spelen is “Rock & Doll”, en speelt zich af in de jaren ’50 van de vorige eeuw. Graag willen wij de kleding hieraan aanpassen. Hiervoor vragen wij de medewerking van de ouders. Bent u in het bezit of kunt u komen aan kleding uit deze tijd dan vernemen wij dat graag. In Oisterwijk is geen kledingverhuurbedrijf meer, bovendien is huren van deze kleding voor ons te kostbaar en proberen wij er met uw hulp toch iets leuks van te maken.

De feestdagen naderen en wij willen u nu al laten weten dat de repetities van 23 en 30 december komen te vervallen. Zoals al eerder vermeld vernemen wij graag als uw kind een repetitie niet kan bijwonen en laat dit dan tijdig weten. Even een mailtje of telefoontje voor dinsdagavond 18.00 uur aan Jan is wel prettig.

Even wat informatie over de huidige groep.
Totaal zijn het 20 kinderen, 6 jongens en 14 meisjes. De jongste is Yi-Ping (8 jaar) en de oudste is Lars (volgende week 17 jaar). Het is verwonderlijk hoe goed de groep met elkaar om gaat, groot en klein. Het is voor ons als leiding dan ook fijn om met hun samen te werken. Laten we dit zo houden.

Ans – Huub – Arjan – Jan

******************************************************************************************

Nieuwsbrief  De  Jong  Ghesellen
dinsdag 22 april 2014

Beste Jeugdleden en ouders

Bij deze gaan we de nieuwsbrief een nieuw leven inblazen. Afgelopen jaar is dat een beetje mis gegaan,
maar de opzet is om vanaf september iedereen op de hoogte te houden van wat er allemaal speelt in de
vereniging. Bij de volwassenen doen wij dit ook en het werkt prima.

Ledenkaart De Kunstkring
Dit is nieuw voor onze vereniging. De (toneel)verenigingen De Ghesellen van den Spele, Trappaf, VOS (Vereniging Oisterwijkse Spelers) en Ge Ziet Mar (revue) zijn meer samen gaan werken. We maken gebruik van elkaars decor, rekwisieten, kleding en ook uitwisselen van spelers als het gewenst is. In het bestuur zitten mensen van elke vereniging en treedt naar buiten onder de naam stichting “De Kunstkring”. Leden van de verenigingen worden ook beschouwd als leden van de stichting maar betalen geen contributie.
Als lid van De Ghesellen van den Spele waaronder ook de leden van De Jong Ghesellen zijn er wel voordelen. De Kunstkring geeft ledenkaarten uit waarmee de leden een reductie van 50% hebben bij voorstellingen van de andere aangesloten verenigingen. De ledenkaart heeft een nummer dat op naam staat van u als lid, het is en mag dus niet aan derden worden afgegeven. Bij beeïndiging van het lidmaatschap moet de pas worden ingeleverd.
Het lidmaatschap van een jeugdlid is van september t/m augustus het jaar daarop, dus stop je in april dan blijft deze kaart geldig tot eind augustus. Let op bij een voorstelling in het openluchttheater, het is alleen geldig bij een uitvoering van een aangesloten vereniging. Veel plezier met de pas en maak er dankbaar gebruik van. De pas is bijgesloten.

Het nieuwe seizoen
Hier valt nog niets over te zeggen. We kennen de wensen van jullie en gaan hiermee aan de slag.
Ook wij willen even rust maar dat neemt niet weg dat wij al uitkijken naar te spelen stukken.
Ook of het één groep blijft of dat we gaan splitsen weten we nog niet, dat hangt ook van de mogelijkheden af.
Zijn er voldoende begeleiders en is er extra repetitieruimte zonder te hoge kosten.
Wat wel wel weten zijn de dagen van uitvoeringen. Deze zijn op zaterdag 18 en zondag 19 april 2015.
De tijden zijn weer afhankelijk van de generale. Zijn er geen kinderen weg met school kan de generale op een ander tijdstip worden gehouden en hebben we op zaterdag meer ruimte.

Prettige vakantie
Wij als begeleiders wensen jullie een heel prettige vakantie toe, veel zon en allemaal weer gezond terug.
We starten weer eind augustus/begin september. Hierover volgt tijdig bericht.

Ans, Huub, Arjan, Jan

*****************************************************************************************
Nieuwsbrief De Jong Ghesellen
maandag 20 mei 2013

Beste jeugdleden en ouders,

Dinsdag 14 mei hebben we een nabespreking gehouden. De opkomst was uitstekend. Vooral ook de ouders waren goed vertegenwoordigd. We hebben enige tijd stilgestaan bij de moeilijke repetities die we gehad hebben. Het luisteren was het grootste probleem, als het al het ene oor in ging kwam het bij vele het andere oor niet uit. Het ging ten koste van het spel en ook de dansjes gingen hierdoor de mist in.

Er kwamen vele en goede suggesties welke wij gaan bespreken en kijken hoe we deze kunnen gaan hanteren. Zo kwam naar voren het maken van duidelijke afspraken over wat wel en niet kan tijdens de repetitie, geen mobieltjes, indien gewenst ouders inschakelen voor ondersteuning en het regelmatig informeren van de ouders. De kinderen misten vooral flyers om uit te delen.

De volgende musical mag wat meer voor grotere kinderen zijn, geen schoolverlatersmusical voor groep 8.
Het merendeel van de jeugdleden zit nu op de middelbare school. Er mag meer tekst in zitten en minder liedjes. Er zijn ook voorstellen om zelf een musical te maken. De kinderen willen zelf teksten schrijven en liedjes samenstellen. Niels zou dit wel ter hand willen nemen. Dat wordt natuurlijk een heel andere aanpak en is tijdrovend. Ook gebruik maken van karaokemuziek wordt naar voren gebracht. We weten niet of dit problemen geeft met de auteursrechten, dat zouden we moeten bekijken. Vooralsnog gaan we zoeken naar
een bestaande musical met bijbehorende muziek.

Van de 16 kinderen stoppen Sanne Metten die al van september 2009 lid is en Renée Sijperda die vanaf september 2011 lid is. Mike Henskens wil graag de overstap maken naar de groep volwassenen. Wij gaan met hem hierover in gesprek. Hierdoor ontstaat er ruimte om 3 kinderen van de wachtlijst in te laten stromen. Sanne en Renée bedankt voor jullie inzet en wij hopen dat jullie deze mooie tijd niet vergeten.

De kans is aanwezig dat ook in de groep begeleiding veranderingen optreden. We zijn weer in gesprek met Arjan en mogelijk dat er ook nog een ander aan toegevoegd wordt.

Wat zijn onze plannen?
In ieder geval spelen op zaterdag 12 april en zondag 13 april 2014. Dat is het weekend voor Pasen. Ouders en jeugdleden regelmatig informeren over de voortgang van de repetities en problemen waar we tegen aan lopen. De informatie zal zijn via een nieuwsbrief waarvan dit bericht een start is.
De begeleiding nog regelmatiger met elkaar overleggen over het verloop van de repetitie.
De ouders af en toe uitnodigen voor een kijkrepetitie om de vorderingen te zien. De verrassing bij uitvoering is dan natuurlijk wel een stuk minder. De keus is dus geheel aan u.
Informatie over foto’s van de musical “Cash” volgt binnenkort.

Prettige vakantie Joke – Nel – Ans – Jan